Velkommen til vår nye kursportal

Animalia er en viktig bidragsyter for kompetanseheving til alle ledd i verdikjeden fra fjøs til bord. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer, og er blant de fremste på digital opplæring utviklet spesielt for kjøtt- og fjørfebransjen. 

SE ALLE våre KURS

Innlogging læringsplattform

Vi har fått ny læringsplattform, men vil i en overgangsfase ha kurs både på gammel og ny plattform. Har du kjøpt kurs før 1. januar 2022 vil det mest sannsynlig ligge på vår gamle plattform.

Logg inn for kurs kjøpt før 2022

Logg inn for kurs kjøpt i 2022

Finn kurs og opplæringsaktiviteter

HUSDYR

Se hele kurstilbudet

SLAKTING OG FOREDLING

Se hele kurstilbudet
  • Kurset Dyrevelferd for gris

  • Ny revidert utgave lansert i desember 2021!
  • Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle

  • Nytt kurstilbud i 3 moduler. Modul 1 lansert gratis, modul 2 og 3 kommer første halvår 2022

Kurset Dyrevelferd for gris

Ny revidert utgave lansert i desember 2021! Kjøp kurset her

Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle

Nytt kurstilbud i 3 moduler. Modul 1 lansert gratis, modul 2 og 3 kommer første halvår 2022 Få gratis tilgang til modul 1

GRATIS OPPLÆRING

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

Dette var et faktisk kurs for oss med dysleksi. Forklaringer å spørsmål var veldig bra!

Kursdeltaker

Kjempegreier!

Tora


Det var lærerikt kurs godt innhold og faglig opplysninger!

Eli